مراسمات مشهد روز دو شنبه:۹۹/۴/۱۶

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”محفل عشاق الزینب س

📜سخنران:حجت الاسلام باقر نبانی

🎙مداحان:کربلایی جلال قربانی
کربلایی محمدامیر زارعی
کربلایی حسین تربیتی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۱

🕌مکان:عبادی۴۳،پژن۱۸،علامت پرچم
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad


🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”قتیل العبرات ع

📜سخنران:حجت الاسلام بذرفروش

🎙مداحان:حاج مهدی نیرومند
کربلایی عباس نجفی
کربلایی میلاد غفوری

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۰:۳۰

🕌مکان:بعدازمیدان‌بارنوغان،بین‌میرزایی۲۲و۲۴
علامت تابلو
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”خادمین ام‌ابیها س
متوسلین به دوبانوی دمشق س

📜سخنران:حجت الاسلام بذرفروش

🎙مداحان:کربلایی ابراهیم دادوند
کربلایی محمد بیگی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۲

🕌مکان:میدا‌ن‌شهدا،توحید۵،مسجدمحمدیها
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”محفل مجنون الرقیه س

📜سخنران:حجت الاسلام سیدعلی اشرف‌زادا

🎙مداحان:کربلایی سیدمرتضی اشرف‌زاده
کربلایی محمدرضا بیات

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۰:۳۰

🕌مکان:قاسم‌آباد،شریعتی۸۰،علامت تابلو
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”زیارت عاشورا
ارادتمندان حضرت زینب س

📜سخنران:حجت الاسلام سیدعلی علوی

🎙مداحان:حاج حسین قانع

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۶:۳۰صبح

🕌مکان:رضاشهر،رضوی۳۵،علامت پرچم
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”محفل پرچمداران ساقی بی دست

🎙مداحان:حاج احمد گوارشکی
کربلایی سجاد سفیدیان

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۲

🕌مکان:فلکه‌طبرسی،نوغان۴،مسجدهفت‌درب
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”فدائیان حضرت زهرا س

📜همراه با سخنرانی و مداحی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۱:۳۰

🕌مکان:طبرسی‌شمالی۴،حیدری‌نسب۸
حسینیه‌قمربنی‌هاشم ع
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”انصارالمحسن ع

📜سخنران:حجت الاسلام سیدعلی علوی

🎙مداحان:حاج امیر کردی
کربلایی علی‌اصغر احمدی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۱:۳۰

🕌مکان:چهارراه‌لشکر،بنای‌محسنیه

🚻برادران و خواهران
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”محفل بیت الاحزان حضرت زینب س متوسلین به شاهزاده علی‌اصغر ع

📜سخنران:حجت الاسلام سعید سعیدی

🎙مداحان:حاج علی طهرانی
کربلایی امیر مقدم
کربلایی مصطفی خادمی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۱

🕌مکان:چهارراه‌شیرودی،حسینیه‌حضرت‌زینب
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”بیت الرقیه س

📜سخنران:حجت الاسلام رضا محمدپور

🎙مداحان:کربلایی وحید ثبوتی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۱

🕌مکان:پنجتن۷۲،بعدازچهارراه‌دوم
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”محفل زوارالحسین ع

📜سخنران:حجت الاسلام سیداحمد مطلبی

🎙مداحان:کربلایی سیدعباس فیروزی
کربلایی مصطفی رمضانی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۱

🕌مکان:طلاب،طباطبایی۱۸،بعدازچهارراه‌سوم
علامت تابلو
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”الحسن ع

📜سخنران:حجت الاسلام یغمائیان

🎙مداحان:کربلایی مصطفی ضیاء

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۰:۳۰

🕌مکان:معلم۶۵،تیکه‌امام‌حسن ع

🚻برادران و خواهران
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”شباب الزهرا س

🎙مداحان:کربلایی محمد قربانی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۱

🕌مکان:طبرسی‌شمالی۹،حسینی۸
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”محفل ریحانه الحسین ع

📜سخنران:حجت الاسلام داوود حسین‌زاده

🎙مداحان:کربلایی محسن اخلاقی
کربلایی علی‌اصغر احمدی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۰:۳۰

🕌مکان:انتهای‌آوینی۱،سمت‌راست،حسینیه
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

📜سخنران:حجت الاسلام مهدی یادگاری

🎙مداحان:حاج رضا نظامی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۱

🕌مکان:کاشانی۲۵‌،حسینیه‌حضرت‌رباب س

🚻برادران و خواهران
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

🚩هیئت”خدام الحسن ع(باشگاه‌منتظران‌جوان)

📜سخنران:حجت الاسلام رضا صمدی

🎙مداحان:کربلایی عباس قاآنی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۱۸

🕌مکان:امامیه۵۶،پلاک۲۷
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

📜همراه با سخنرانی و مداحی

🗓زمان:دوشنبه

📅مورخ:۹۹/۴/۱۶

⌚️ساعت:۲۲:۳۰

🕌مکان:حرم‌مطهر‌رضوی،صحن‌انقلاب
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

🚩🚩🚩🚩🚩﷽🚩🚩🚩🚩🚩
🔊بــرگــزاری مــراســم هــفــتــگــی

” هیئت ” خادم الحسین علیه السلام

📜سخنرانی: حجت السلام محبی

🎙مداحان کربلایی حسین مکرمی
کربلایی سیداحمد موسوی

🗓زمان:۹۹/۴/۱۶

📅مورخ: دوشنبه

⌚️ساعت: ۲۱

🕌مکان: رستمی ۲۳ علامت پرچم
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
⭕️کانال اعلام مراسم مذهبی مشهد
@Marasem_mashhad

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تلگرام سروش اینستاگرام ایتا آی گپ گپ

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب